Opdateret
2011

Storno's Visitor's Book


Stornos internationale gæstebog 1963-79


Denne udgave af Storno-direktionens gæstebog tilhører Toben Petersen, søn af den ene af Stornos to foregangsmænd, administrerende direktør Erik Petersen. Tak fordi jeg har måttet kopiere de historiske internationale hilsner.

De beskrevne 122 sider i gæstebogen er nu blevet scannet og forsøgt behandlet således, at de hver for sig kan ses i ét opslag via nedenstående links.
   Billederne øverst er gengangere fra udvalgte fotos i bogen, men gjort noget større og tydeligere. Jeg har noteret lidt information om billederne i en lille ramme som bliver synlig, når man peger på dem med musen, før de forstørres.

Se den indledende tekst og fotos om EP's arkivalier.
 Gæster fra tyske Siemens AG i 1966
 

 


Siderne i gæstebogen

001     Gæster fra bl.a. England og Norge, oktober 1963
002     Gæster fra Kiruna og Helsinki, oktober 1963
003     Forskellige besøg fra Sverige, DDR og Danmark, oktober 1963
004     Besøg fra DDR, Polen, Norge og Finland, november og december 1963
005     Gæster fra Iran og Ungarn, december 1963
006     Gæster fra Finland, december 1963
007     Besøg fra DSB, januar 1964
008     Fra Malmø og ?, januar 1964
009     Stockholms Spårvägar, Jugoslavien, Police Force Damascus og ?, jan-feb 1964
010     ???, marts-april 1964
011     Stockholm og ?, april-maj 1964
012     Gustav A. Ring (Oslo), Helsinki (og Island?), maj 1964
013     Hilsen fra Tallinn, 1964
014     Ditto
015     Holland, Norsk Civilforsvar og Lufthansa Hamburg, juni 1964
016     ???, juni-juli 1964
017     Haruto Co. Ltd., Tokyo, og ?, juli 1964
018     Østrig, Oslo, Japan og ?, august-oktober 1964
019     Filippinerne og Jugoslavien, oktober 1964
020     Köln, Zurich, Statens Järnvägar, Koning en Hartman, Den Haag, nov-dec 1964
021     USSR og ?, december 1964-januar 1965
022     Statens Järnvägar's Teleskola m.fl., april 1965
023     Ungarn og ?, maj 1965
024     Sverige og Rumænien(?), juni 1965
025     Kinesisk handelsdelegation, juni-juli 1965
026     Ditto
027     ???, juli 1965
028     Oslo, august 1965
029     Berlin, august 1965
030     EP's Hellebæk-hold 20.8.1965
031     Statens Järnvägar, Malmø, 31.8.1965
032     Statens Järnväger, Gøteborg, 1.9.1965
033     Island, Taiwan og ?, september/november 1965
034     USSR og Metropolitan Police, december 1965
035     Polen og Tjekkoslovakiet(?), januar 1966
036     Air France (med flere?), februar 1966
037     Air France (med flere?), februar 1966
038     USA's ambassadør, marts 1966
039     Sydafrikas postvæsen og ?, april-maj 1966
040     "En Storno-B&O dag", 29.4.1966
041     ??? og Teheran, Iran, maj 1966
042     Metropolitan vandforsyning, maj 1966
043     Besøg fra USSR og den sovjetiske ambassade, maj 1966
044     Warszawa, juni 1966
045     ???, juni-august 1966
046     Journalister fra Norge, september 1966
047     SÅIFA, Södermanland, oktober 1966
048     Salgsmøde(?) med Siemens AG, oktober 1966
049     Polen, Brasilien og Nato, oktober-november 1966
050     Spanien(?), Polen(?) og Staten Järnvägar, december 1966/april 1967
051     Malaysia, maj 1967
052     Salgskonference med Storno Ltd., maj 1967
053     ? og Polen, juni/oktober 1967
054     Singapore, november 1967
055     Sverige - diverse foretagender, november 1967
056     Politichefer fra Thailand, november 1967
057     Politichefer fra Bankok, november 1967
058     Bulgarien, februar 1968
059     Budapest, februar 1968
060     En russisk delegation, juni 1968
061     Leipzig og Berlin, september 1968
062     Saudi-Arabien, oktober 1968
063     Finske Siemens og ?, oktober 1968
064     Polen, januar 1969

065     ???, januar 1969
066     En bulgarsk delegation, april 1969
067     En ungarsk(?) delegation, april 1969
068     Den britiske ambassadør, 1969
069     En ungarsk(?) delegation, september 1969
070     Berlin, september 1969
071     Frankrig, september 1969
072     ???, september 1969
073     Det engelske postvæsen(?) [GPO, England], sewptember 1969
074     Nordkorea / USSR(?), oktober 1969
075     DDR, november 1969
076     DDR, november 1969 forts.
077     GTE, januar 1970 + danske forhandlere, marts 1970
078     Mitsubishi, Hamborg, marts 1970 + Shue Brothers, USA, november 1970
079     Malmö Spårvägar, Statens Järnvägar, Televerket m.fl., marts-april 1970
080     Besøg fra det britiske parlament/Underhuset m.fl., maj 1970
081     Takkebrev til direktionen fra Folketingets formand, maj 1970
082     Besøg fra det britiske parlament forts.
083     Det hollandske politi, maj 1970
084     Mitsubishi, Hamborg, juli 1970 + GTE, New York, august 1970
085     ???, september 1970
086     Rumænien(?), oktober 1970
087     ???, november 1970
088     En delegation fra det rumænske post- og teleministerium m.fl., november 1970
089     ???, november 1970
090     Motorola, maj 1971 + Göteborg Spårvägar [fotos], 15.4.1971
091     Göteborg Spårvägar [program], 15.4.1971, + ?, juli 1971
092     Ontario, Canada, august 1971
093     Handelsrepræsentationen for DDR, august 1971
094     Takkebrev til EP fra udvalg under det sovjetiske ministerråd for teknologi, 8.9.1971
095     Repræsentanter for den brasilianske regering, oktober 1971
096     ???, november 1971
097     ???, december 1971
098     Ljubljana, Jugoslavien(?), december 1971
099     ??? [Østeuropa], december 1971
100     Repræsentanter fra den internationale telekomm.union + P&T, maj 1972
101     Den israelske ambassadør, maj 1972
102     Det engelske forsvarsministerium og P&T, Dublin, maj 1973
103     Div. engelske og irske myndigheder, maj 1973
104     Ditto + ? - og et limerick¹, maj/august 1973
105     Det engelske forsvarsministerium + gæster fra Basrah og Baghdad, marts 1973
106     Cairo, Innsbruck, Kina(?) og Derby, marts/juni 1974
107     British Railways og det engelske forsvarsministerium, juni 1974
108     Met.Police ['Scotland Yard'] og ?, december 1974
109     Det eng. forsvarsministerium + Lagos, Nigeria og ?, januar 1975
110     Sverige, Holland, Vesttyskland(?), oktober 1975
111     Finland, Sverige og Portugal(?), januar 1976
112     En Nato-delegation eller -udvalgsmøde(?), 1976
113     Det franske forsvars...(?) + repræs. fra Folketinget og ambass. i Paris, 1976
114     Rikspolisstyrelsen, Lufthansa og ?, maj 1976
115     ???, 1976
116     ???, 1976
117     ???, 1976
118     Generaldirektør, chefer og ingeniører i Post- og Telegrafvæsenet, november 1976
119     En delegation fra Sovjet inkl. USSR-ambassaden og olympisk komite, juni 1979
120     Ditto forts.
121     Det britiske indenrigministerium, juli 1979
122     [Private hilsener, formodentlig til EP], 27.4.1983 og 1.7.1985


_________________________
¹ Et vist nok anonymt limerick fra gæstebogens side 104:
      There was a young man called P...y,
      Who was not to be taken for a fairy,
      But like all from Storno
      With a liking for porno,
      It pays his friends to be worry.


Obs!
Gamle stornomedarbejdere og andre er særdeles velkomne til at reducere antallet af spørgsmåltegn i ovenstående opremsning. Altså hvis man fx selv var med til møderne og/eller kan oversætte navnet på de forskellige firmaer, myndigheder, byer og lande. Send en mail til Hamigen@gmail.com.

Senere vil mange avisartikler, interne memoer, notater og referater mv. blive publiceret på disse sider om direktør Erik Petersens (EP) gamle arkiv.
 


Genvej til indledningen om Erik Petersens efterladte arkivalier
 


 

Genvej til forsiden


Tæller for hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus