Opdateret
25.7.2021


Erik Petersens arkiv- og scrapbog

 

Rids af Stornos historie ...Denne webside består af indholdet i en gedigen brevordner, som direktør Erik Petersen - oftest kaldet EP - efterlod sig ved sin død.
   Det er de 'rids af Stornos historie', jeg har omtalt i en slags forord om EP' efterladte materiale.
   I dag tilhører det altsammen EPs søn Torben Petersen, som jeg hermed bringer en stor tak for lån.

En liste over Erik Petersens mange udlandsrejser for Storno i årene 1947-76: Klik her og åbn en pdf-fil i nyt vindue.

Se også 25-års jubilæumsinterviewet med EP i StornoPosten fra 1972. Tjek Sitemap.
 

 

1947


Men først!
Sådan blev navnet Storno skabt i 1948 - ifølge disse to breve fra 1981:


Brev fra K.L. Jensen til Erik Petersen 3.3.1981, efter EP var fratrådt som direktør året før.

Brevet til EP var vedlagt denne kopi af K.L. Jensens brev af 2.3.1981til Stornos direktion.


'Firmadagbog' side 3: ?.?.1947 til 20.12.1947 (karbonkopi på gennemslagspapir)
'Firmadagbog' side 4: 20.12.1947 10.1.1948 (karbonkopi på gennemslagspapir)
Brev 15.9.1947 fra SNTS, Amager, til Generaldir. for P&T ang. den påbegyndte udvikling af radiotelefonudstyr
Bilag til brev af 15.9.1947 med ansøgning fra Store Nord til P&T om forsøgsfrekvenser

Brev 19.11.1947 fra civilingeniør Knud Diemar til Falck Larsen - side 2
Brev 22.12.1947: Tilbud til Generaldir. for P&T på landstation for havneradio - side 2 - bilag: specifikation
Brev 27.12.1947 fra Generaldir. for P&T til SNTS, Amager, ang. møde om fremtidens frekvensbånd
Brev 31.12.1947 fra EP og SFL til Generaldirektoratet med tak for indbydelsen til mødet d. 6.1.1948

 


Ref. af Teknisk Konference 17.11.1947

side 2

side 3
 

Ref. af Teknisk Konference 24.11.47

side 2

side 3
 

Ref. af Teknisk Konference 15.12.47

side 2

side 3

side 4

 

1948


Interne ugerapporter for perioden 12.1. - 2.10.1948
På nær nogle ganske få er de alle maskinskrevet på tyndt, lyseblåt
gennemslagspapir som kalkerkopier, carbon copies


Brev 28.2.1948 til Generaldir. for P&T med tilbud på landstation for havneradio - side 2
Brev 28.2.1948 til P&T's Radioingeniørtjeneste med foreløbigt tilbud på jord til luft-radioanlæg
27.4.1948: Kopi af håndskrevne noter vedr. havneradioprojekt på Fanø, i Esbjerg og om bord på færgen - 'side 2'

 


O. Hvalkofs ugerapport for 13.-20.9.1948, skrevet på muligvis allerede forældet brevpapir ...

Intern Rapport P ['P' = Produktion] for oktober 1948

 

1949

 


24.4.1949 Soc.Dem.

fortsat

3.8.49 B.T.

fortsat

10.10.49 Ekstra Bladet

4.11.49

21.11.49 Berl. Aften

fortsat

23./24.11.1949 Politiken og B.T.
     

 

1950

 

 

1951Avisartikel om radioudstyr til elselskabet Arke

 

1952

 


Om lønninger til månedslønnede funktionærer

Regler for parkering af cykler, solo- og letvægtsmotorcykler, motorcykler med sidevogn samt biler

Oversigt over det månedslønnede personale med signaturer og telf.numre

Side 2 af samme. Dateret august 1952.

 

1956Artikel i Danmarks Handels- og Søfarts-Tidende

 

1958Stornos organisationsplan pr. 21.11.1958

 

1959Artikel i Berlingske Tidende 24.4.1959

 

1961


Artikler i danske og udenlandske aviser

 

1963

 


Politiken d. 16.9.1963

?

 

1964

 


Berl. Aftenavis 4.2.1964

Januar 64

Uden dato

Børsen-Denmark 1964 ...

forts.

forts.

forts.

 

1965

 


- er katalogiseret under 1965

Ditto, men er nok 1963 eller 1964

1965!

 

1966

 


Ekstra Bladet fra


den 18.6.1966

 


Februar 66(?)

Takkebrev fra den amerikanske ambassadør

23.9.66

Berl.Tid. 1.11.66

Oktober 66

Uden dato/1966

Berl.Tid. 1.12.66
 

 

 

1968

 


Berlingske(?) 20.2.1968

Dansk Radio Industri, febr. 1968

forts.

 

1969Primo 1969


Berl. Aften 4.1.69

forts.

forts.

Jyllands-Posten 12.1.69

forts.

Fotokopier. Tidsskrift for Industri, januar 69

forts.

forts.

Fotokopi. Børsen 3.3.69

Annonce 13.2.69


"FORTROLIGT!"

En SFR-afdelingsbeskrivelse fra Stornos Forretningsgange og Regler.
Klik, åbn og tystys!
Bygningsvedligeholdelsesafdelingens cykelparkeringsadministrationsgruppe
Nr. 1469, dateret 1.4.1969


Billed-Bladet 1969(?)


DIF 1968-69

Børsen 12.3.69

Electronics Weekly 16.4.69

forts.

forts.

Bent Suenson i Berl.Tid. 25.5.69

April 1969

bilag

Bagsværd Folkeblad mfl., maj 69

Dansk Radio Industri, juni 69

Frederiksborg Amtsavis 26.10.69

Aktuelt 18.12. og Vejle Amts Folkeblad 15.12.

Ingeniørens Ugeblad 5.12.1969. Interview med teknisk direktør Leif Christensen:


Ingeniørens Ugeblad 5.12.69


forts.

 

1970


"Idégrundlag, formål og målsætning"

(SFR 2.1.1. af 21.1.1970)


Berl.Tid. 24.2.1970

EP var medlem af den danske Atomenergi-
kommission

Berl.Tid. 14.4.70

Berl.Tid. 21.5.70 (fotokopi)

Aftenavisen 27.5.70

Electronics Weekly 3.6.70

Electronics Weekly 24.6.70


Tekn. Ukeblad 1.10.70 - side 1 og 2


side 3 og 4 ...


side 5 og 6.

 

1971Storno-direktøren taler ud, og Storno Posten citerer


Ingeniør- & Bygningsvæsen om Peter Vange, 15.1.1971

Børsen, 23.2.1971

Børsen, 25.2.1971

Annonce i Børsen, 24.9.1971

Erhvervs-Bladet, 18.10.1971


Personligt brev fra The Electronic Engineering Association til E. Petersen Esq.

 

1972Bemærk artiklens manchet:
Skal levere radiotelefoner. Tænk, virkelig?


Modern Elektronik nr. 4 / 1972 (fotokopier)

forts.

Dansk Radio Industri 1.2.1972

forts.

Marts 1972: fotokopier af avisnotitser
 
20.4.1972,

3 x Børsen


10.10.72 og

8.12.72.
 

 

Avisartikler om direktionens 'truende' Stem JA til EF-kampagne
i efteråret 1972:


B.T. 19.9.72

Diverse 19.9.

Ditto 19.-20.9.

20.9.

20.-22.9.

Flere ...

Flere ...

Artikel i Land og Folk 26.9.72

Men opbakning fra medarbejderne til direktionen!? Hm ...

 

1973

 


a

b) Electronics Weekly 10.1.1973

'Erhvervslivet' 8.2.73

Tre sider fra Electronics 20.12.1973

b
R. Bildsted udklædt som laboratorietekniker med håndtegnet Storno-skilt på kitlen! :-)

c


Fototopi af 'Den danske elektroniske våbenindustri'
[desværre mangler et ukendt antal sider ...]

 

1974

 


Flensborg Avis 7.1.1974
a
Dansk Radio Industri nr. 1/1974 ...
b
... fortsat

Fotokopi.
Electronics Weekly 16.1.74

Børsen 4.2.74

Børsen 28.2.74

Brev fra det engelske forsvarsministerium, 4.6.1974

Fotokopi.
Børsen 1974

Børsen.
Håndskrevet datering: 'Medio 1974'

Norske Handels og Sjøfarts Tidende 11.10.74

Børsen 21.10.74

Ditto

Børsen 22.10.74

Børsen 23.10.74

Danske deltagere i messen "Industrikontakt 74"

 

1975- stod der i Kristeligt Dagblad den 3.12.1975


Takkebrev fra Holland 27.1.75

Ukendt avis 5.3.75

The Financial Times 22.9.75

Brev til fru Edith Petersen 30.10.75

Børsel 3.12.75

Børsen 17.12.75

Børsen 17.12.75

B.T. 23.12.75

Børsen 29.12.75

- og Børsen 29.12.

 

1978-86 ... blandede bolsjer fra scrapbogens seneste år

 


Ekstra Bladet 15.2.1978

Fotokopi. Svensk avis 24.11.1979

Fotokopi. Gefle Dagblad 24.11.79

Brev til EP fra Bøthun, 3.3.1980

Brev til EP fra E.F. Boehm; 3.11.1980

Brev til EP fra H.C. Ebbesen; 13.11.1981

Avisartikel 25.7.1982

Avisartikel 1.11.82

Brev til EP fra Børge M. Christensen, GE; 16.12.82

Brev til EP fra David Bearman 30.3.1983 (det omtalte bilag mangler)

Kopi af EP's takkebrev 12.4.1983

Avisartikel 8.2.1984

Avisartikel 3.3.84
 

 


Avisartikel 16.11.1984


Avisartikel 26.11.84

- og:


Julehilsen 1984 fra Ebbesen-parret

Brev fra EP til Tony Eewards 31.3.1985

Brev fra EP til Jytte Buch og Flemming Greisen

Medio 1985

Villabyerne 10.7.85

Brev fra EP til Tony Edwards 7.1.1986

Brev fra Storno til EP 9.6.86
 Ingeniøren 4.7.86


Brev fra Storno til EP 5.11.86

- ditto, med EP's stikord på bagsiden

Fotokopi. Om Stornos første firmarevy, 1986

Invitation til Stornos julearrangement 1986

 

 Den lettere hærgede ryg af plastic-ringbindet med Erik Petersens firmaerindringer

 


Genvej til indledningen om Erik Petersens efterladte arkivalier

Genvej til Storno-direktionens gæstebog 1963-79


 

Genvej til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus